Kontakty

Helpmusic

Kontakty

Help Music je měsičně vycházející hudební magazín v českém jazyce. Časopis vychází od roku 2011. Autorem projektu je Martina Jablanovská

Předplatné, redakce, distribuce:
CHCETE DOSTÁVAT MAGAZÍN HELPMUSIC AŽ DO VAŠÍ SCHRÁNKY? Teď už máte tu možnost. Vzhledem k neustálým dotazům, kde se k magazínu Helpmusic dostat, když je na distribučním místě ve vašem městě již rozebrán, zavádíme SLUŽBY PŘEDPLATNÉHO. Dostanete svůj vlastní výtisk včas přímo pod nos!

pište na: helpmusic@email.cz
volejte na: +420 773 022 238

Vydává:
Martina Jablanovská

Šéfredaktor:
Martina Jablanovská
martina@helpband.cz

Zástupce šéfredaktora:
Šárka Blahoňovská
sarka.blahonovska@gmail.com

Korektura:
Jana Beranová

Grafik:
David Ševčík

Tisk:
Vltava-labe press

MK ČR E 20701

ISSN 1805-434X

První číslo zdarma vyšlo v květnu 2011

Inzerce:
helpmusic@email.cz
tel.: +420 773 022 238